Jag har tidigare nämnt folkökning, som konsekvens av jordbrukets uppkomst.  Det resulterade inte bara, jordbrukets spridning över världen.  Folktätheten ökade också, där jordbruket etablerat sej.  Så småningom ledde det till, att formellt politiskt ledarskap, blev nödvändigt för samhället.  Vid det laget blev det också möjligt, att ha specialiserade yrken.  Innan dess hade varje hushåll, producerat sin egen mat.

När maktpositioner etablerades, var det ingen som tänkte på, att hålla innehavarna ansvariga.  Eftersom vi aldrig haft okontrollerad makt förut, kunde härskarna inte hantera den.  Det resulterade inte bara, i ensidigt utnyttjande.  Straff utdömdes godtyckligt, och dessutom ofta hårt.  Konsekvensen var att underordnade, levde i skräck för sina överordnade.  För att minska risken för godtyckligt straff, var folk så inställsamma dom kunde.  Vilket i sin tur skapade okunskap, om att underordnade hade andra synvinklar.

Till det kom att maktpositionerna, i regel också blev ärftliga.  Inställsamheten utsträcktes då, till överordnades möjliga arvingar.  Personer växte upp utan möjlighet, att lära sej om andra synvinklar.  Inom hundra år hade kunskapen, om målkonflikters existens gått förlorad.  Då utgick personer i maktpositioner, enbart från sin egen synvinkel.  Så uppstod en grav missuppfattning, som jag kallar hierarkismen.  Det är tron att det bästa, för en överordnad alltid är bäst, för hans eller hennes underordnade.

Indirekt har sådana förhållanden, också skapat myten om illviljan.  Människor kan inte hålla 100% tyst, eller ljuga konsekvent hela livet.  Det handlar helt enkelt, om mänsklig felbarhet.  En del skulle inte ens vilja, även om det vore mänskligt möjligt.  Lite då och då kommer någon, att protestera mot orättvisor.  Hur reagerar då någon på det, som växt upp med hierarkismen?  För en sådan person skulle klagomål komma, som en blixt från klar himmel.  Personen skulle aldrig ha lärt sej, att synvinkeln bakom protesten existerade.  Det skulle inte falla personen in, att den kunde uppfattas som berättigad, i någon människas ögon.  Så idén om illviljan uppkom, för att avfärda andras klagomål.

Situationen blev inte bättre, för att statsamhällen uppstod.  Samhällen utan systematiskt ansvarsutkrävande, kunde fortfarande existera.  I sådana samhällen har det kunnat uppstå, en särskilt grovkornig myt om illvilja.  Den säger att precis vem som helst, kan göra annat an man själv vill, bara för att jäklas.  Tron på den är en förutsättning, för att kunna hata sina egna barn.  Det är i alla fall min förklaring, till något som verkar så underligt.

 

Uppladdad den 19:e april 2023.