Kontaktinformation

Regler för en sansad diskussion:

1. Det finns inga alternativa fakta.

2. Att anklaga andra för ondska, får dom bara att tro, att du hatar dom.

3. Du måst allvarligt överväga möjligheten, att någon faktiskt har en annan uppfattning.

4. Om du tror att ”alla vet” något, kommer det sannolikt att visa sej, att folk är av olika uppfattning.

5. Verkligheten böjer sej inte för vår vilja, eftersom olika personer, vill olika saker.

6. Andra kan reagera känslomässigt, på ett annat sätt än du.

7. Din intuition är felbar.

8. Rationalitet kan automatiseras, men det kräver en hel del träning, oavsett hur talangfull man är.

9. Folks kopplingar mellan olika begrepp, kan skilja sej åt.

10. Vilken kategori folk placerar saker i, varierar från person till person.

11. Saker kan vara uppenbara för dej, utan att vara det för andra.

12. Det är möjligt för andra att förstå saker, även om du inte kan.

13. Andra kan föreställa sej saker, som du inte kan.

14. Du måst skilja på att undra, om något verkligen finns, och att förneka dess existens.

15. Du måste skilja på att beskrivalämna ifred och uppmuntra.

16. Du måste skilja på ennågradom flesta och alla.

17. Det finns alltid mer, än just du känner till.

18. Mångfald existerar inom grupper, oavsett din inställning till dom.

19. Förändring kan äga rum, utan att vara tillräckligt snabb, för att du ska märka det.

20. Slumpen är verklig, men kan vara irrelevant.

Alla som kräver att reglerna ska brytas, till sin egen fördel, kommer att anges till Yahoo som spam.  Det för att skydda så många som möjligt, från deras enkelspåriga skrän.

Min e-postadress är ”lena_synnerholm[snabel-a]yahoo.se”.  Frågor som jag finner relevanta, besvarar jag efter bästa förmåga.

Den här undersidan ändrades senast den 26:e september 2023.