Några definitioner till bloggen

Det här är några ord och uttryck, som antingen är ovanliga, eller tenderar att missuppfattas.  Det senare gäller främst personer, som överskattar sin egen normalitet.  Om dom vore så normala som dom hävdade, tror jag inte samhället skulle fungera.  Men dom har förstås sina egna missuppfattningar, om hur samhället fungerar.

automagiskt

När något bara tänks hända, utan att någon försöker förklara hur.

Hets mot folkgrupp

Att omtala grupper av människor, som om alla medlemmar var onda.

kompromiss

Att två eller fler sidor, får en del men inte allt.

Människans natur

Det statistiska mönstret, av människors medfödda mentala egenskaper.

svensk

Någon som kan svenska eller älvdalska, och själv känner sej som en svensk.  Det har inte att göra med utseendet, eller vad man personligen uttrycker.

ärlighet

Att framföra vad talaren, eller författaren själv anser vara sant.

Fler kommer att läggas till, när jag känner behov av det.

Den här undersidan ändrades senast den 29:e april 2024.

egotistiskt

Att tro sej ha en speciell position i samhället.  Det trots att man har ett vanligt jobb, som inte ens är särskilt välbetalt.

kritik

Klagomål om att någon eller några, gör något specifikt fel.

Tänka själv

Att följa sitt eget tankemönster, i stället för kopiera andras ståndpunkter.  Det leder ofrånkomligen till, att folk drar olika slutsatser, på grund av olika tankemönster.

evolution

Förändringar i vissa geners vanlighet, över många generationer.

tolerans

Att vanemässigt lämna andra ifred.

Statistisk utliggare

Någon som befinner sej utanför, vad som är statistiskt normalt för gruppen.

dubbelmoral

Att tillåta sin egen grupp saker, som man förbjuder en annan grupp.

etik

Medveten reflektion om vad som ska betraktas, som moraliskt riktigt.