Det innebär att olika personer, vill olika saker.  Naturligtvis händer det, att folk vill samma sak.  Men man kan inte förutsätta, att det alltid är fallet.  Om jag förstått det rätt, är det en ofrånkomlighet, att folk kan ha olika viljor.  Det innebär inte nödvändigtvis, att man måste slåss om saken.  I stället måste vi lära oss, att kompromissa i olika frågor.

Vad som är bäst för en person, behöver inte vara bäst för en annan.  Det gäller även inom familjen.  Ett problem med att förneka det, är att definitionen av ”familj” varierar, mellan olika samhällen.  Dessutom är alla släkt med alla, om man går tillräckligt långt tillbaka.  Så varför är det bästa för en person, inte nödvändigtvis det bästa för alla?  För att det varierar individuellt!

Den först uppmärksammade målkonflikten, är mellan arbetsgivare och anställda.  Arbetsgivaren vill att dom anställda, ska jobba så mycket som möjligt, för så lite lön som möjligt.  Dom anställda vill jobba så lite, och få så mycket betalt som möjligt.  Problemet kan lösas genom förhandling, mellan organiserade anställda och arbetsgivare.  Då undviker man strejk och lockout.

En målkonflikt man kanske inte tänker på, är den mellan säljare och köpare.  Säljare vill sälja saker dyrt, och med låg kvalitet.  Köpare vill köpa billigt, och med hög kvalitet.  En enkel lösning är att det är flera, som erbjuder liknande varor och tjänster.  Fast man måste fråga sej, om det fungerar i praktiken.  I en del fall gör det inte det.  Om konkurrensen inte fungerar, är det bättre med stat eller kommun, som erbjuder varan eller tjänsten.  Då behövs det också regler, för vad som erbjuds till vilket pris.  Annars kan man lika gärna ha monopol, utan hänsyn till köparnas vilja.

Notera att målkonflikter i grunden handlar, om folks sociala position, i förhållande till varandra.  Biologisk härstamning spelar bara roll, om det leder till en viss samhällsposition.  I samhällen där det ofta är så, blir mål och härstamning lätt förväxlade.  Vilket leder till en hel del fördomar, om vad andra människor vill.  Men alla med en viss härstamning, vill faktiskt inte samma sak.  I stället måste man ta reda på det, i varje enskilt fall.

Samma sak är det med religionen.  Bara för att man har en minoritetsreligion, är man inte imperialist.  Vissa medlemmar av den religionen, kanske drömmer om världsherravälde.  Fast det är statistiskt ovanligt, att någon har sådana drömmar.  Den religionens världsherravälde, kommer aldrig att uppnås.  Åtminstone inte på det sätt, som personerna tänker sej.  Det är bara en önskedröm, baserad grava missuppfattningar, om hur människor i allmänhet fungerar.  Dom metoder som man då tänker sej, är dömda att misslyckas.

 

Uppladdad den 30:e mars 2023.