När människor används av andra, utan hänsyn till målkonflikter.  Ofta vet utnyttjaren inte om, att målkonflikten finns.  Jag tror inte att det uppmärksammades, förrän på 1800-talet.  Innan dess var idéer om ett rättvisare samhälle, främst riktade mot godtycke, hos personer i maktpositioner.  Men det finns många exempel på, att folk systematiskt utnyttjas.  Antigen är det en person, som utnyttjar många andra.  Eller också är det vanligt förekommande, att folk utnyttjar en eller ett fåtal andra.

Arbetsslaveri: När människor ägs som boskap, och kan köpas och säljas som sådan.  Inte bara har ägarna rätt, att kräva deras arbete.  I regel är slavar helt rättslösa, i förhållande till sina ägare.  Det finns då inget som hindrar slavägare, från att bete sej hur illa som helst.

Avelsslaveri: När män kräver reproduktivt monopol, på många kvinnor för syftet.  Det kan vara allt från några stycken, till några dussin kvinnor.  Oavsett kräver han monopol på dom, för att maximera antalet egna barn.  Om dom inte är sexuellt attraherade, av dom andra kvinnorna, får dom nästan inget sex alls.

Barnslaveri: När barn på 4½  12 år, tvingas använda så mycket tid åt kroppsarbete, att det skadar deras psykiska utveckling.  Då menar jag att dom inte har tid och ork, att umgås och upptäcka sin omvärld.  I värsta fall hinner dom inte ens sova, så mycket som dom behöver.

Handelsmonopol: När en organisation är den enda, som finns tillgänglig att köpa något från.  Antingen har den lagligt monopol, på just den varan eller platsen.  Eller också är säljaren den enda, som är fysiskt tillgänglig för kunden.  I båda fallen kan försäljaren, kräva vilket pris som helst.

Kolonialism: När personer från ett land, lägger beslag på vinsten, från ett annat lands naturresurser.  Ett land tjänar alltså lite eller inget, på dom resurser dom själva har.  I stället går vinsten till utlänningar, från ett mer ekonomiskt avancerat land.  Historiskt har det krävt militär erövring, fast det är inte längre nödvändigt.

Livegenskap: När människor tvingas bo och arbeta, inom ett visst område.  En annan person har då rätt, att kräva deras arbete, eller delar av produktionen.  Hur mycket bestäms av den personen, som därmed kan kräva hur mycket som helst.  Det enda hindret är om personen kan se, att dom blir mindre utnyttjningsbara.

Löneslaveri: När folk tvingas jobba orimligt mycket, bara för att försörja sej.  Jag menar att dom jobbar så mycket, att deras hälsa tar skada.  I värsta fall räcker inte ens det, för att få ekonomin att gå ihop.  Då blir folk ändå beroende, av bidrag eller välgörenhet, trots dom arbetar för mycket.

Prostitution: När folk tvingas eller luras, att ha sex flera gånger om dagen, för att försörja sej på det.  Det är inte mänskligt möjligt, att njuta av så stora mängder sex.  En del är inte ens kapabla, att njuta av sex överhuvudtaget.  Det gäller många barnprostituerade, och folk som utsatts för könsstympning.

Tvångsäktenskap: När någon tvingas att gifta sej, med någon annan utan hänsyn, till personernas mentala egenskaper.  I stället baseras dom enbart, på ekonomiska eller politiska fördelar.  I bästa fall är ett sådant bruk, ett känslomässigt lotteri.  I värsta fall är det upplagt för den enda, att behandla den andra illa.

Gränserna för dom olika formerna, är inte alltid så skarp.  Ta till exempel ryska livegna, mellan 1679 (slaveriets avskaffande) och 1866 (livegenskapens avskaffande).  Dom kunde köpas och säljas, men var inte lagliga att döda.  Jag vet inte i hur hög grad, som den senare regeln efterföljdes.  Det verkar inte ha funnits något system, för att hålla deras härskare ansvariga.  I sådana fall kan man inte förutsätta, att folk håller sej till reglerna.

Det finns fortfarande folk som försvarar, olika former av ensidigt utnyttjande.  Dom tenderar att begå många fel, varav vissa av vissa är logiska felslut.  Fast det finns många andra fel, som inte kvalificerar sej som sådana.  Då handlar det om tankemönster, som fortfarande ger fel bild av andra.  Jag kommer inte att lista dom, som jag ser som gravt föråldrade.  Som till exempel att anklaga andra, för att stå i förbund med Djävulen.  Hur många nutida västerlänningar, är det som ens lyssnar på sådant?  Det verkar höra hemma på 1600-talet, snarare än 2000-talet.

Anklagelse om landsförräderi: Att anklaga sina motståndare, för att gå utlänningars ärenden.  Som om medlemmar av en viss etisk grupp, inte av sej själva skulle kunna vilja, något annat än anklagaren.  Dom anklagade behöver inte ens känna sej, som en del av den etniska grupp dom tillskrivs.  Ändå antas dom svika en lojalitet, som dom aldrig har haft.

Cirkelresonemang: Att utgå från att något stämmer, för att visa att det stämmer.  Alternativet är att det sätt, som den ena tanken leder till den andra, kan beskrivas som en cirkel.

Förutbestämd slutsats: Att alltid dra samma slutsats, oavsett vad man träffar på.  Den kallas också för Mortons gaffel, efter John Morton.  Han ska ha använt tankefelet, för att pressa adliga på pengar, som han förutsatte att dom hade.

Klanism: Tron att någons biologiska härstamning, antingen på fädernet eller mödernet, bestämmer en persons egenskaper.  Dom flesta mänskliga egenskaper, är bara delvis ärftliga.  Till den grad dom är ärftliga, handlar det ändå om sannolikhet.  En sannolikhet som dessutom minskar, till ungefär hälften för varje släktled.

Klassism: Tron att medlemmar av olika samhällsklasser, skulle ha olika förmågor.  Vad som är mänskligt möjligt, för medlemmar av en samhällsklass, antas inte vara det för andra.  Ofta förutsätts personer i maktpositioner, vara bra människor bara för det.  Om maktpositionen saknar systematiska kontroller, gäller snarare motsatsen.

Rasism: Tron att folk med märkbart sentida härstamning, från olika delar av världen, skulle ha olika mental natur.  Alternativt tros folk från olika länder, var gjorda för olika kulturer.  Jag har redan förklarat här, varför evolutionen inte tillåter det.

Sexism: Tron att skillnader mellan män och kvinnor, skulle vara essentiella.  Nutida vetenskap ger bara stöd, för att vissa egenskaper är vanligare, hos män eller kvinnor.  Dessutom är det cirka 4%, som inte kan kategoriseras så lätt.  Sexister argumenterar då, som om dom könsorgan en fötts med, bestämde någons egenskaper.  Att 0,5% föds med tvetydiga könsorgan, känner dom förmodligen inte till.

Skurkstämpling: Att motståndarna antas vara villiga, att förstöra för sej själva och/eller andra, bara för att dom är motståndare.  Man säger då inte rent ut, att motståndarna är onda.  I stället argumenterar man, som om dom vore det.

Skylla på offret: Att den eller dom som lidit mest, av konsekvenserna av en händelse, skulle ha orsakat händelsen.  Alternativt skulle personens eller gruppens tillstånd, ha inbjudit till händelsen.  I båda fallen förminskas lidandet, eller till och med förnekas helt.

Svartvitt tänkande: Att placera allt som inte riktigt passar, i en viss kategori, i en andra kategori.  Inga fler kategorier tillåts, och inga gränsfall erkänns.

Tunnelseende: Att argumentera som om ens mål, bara kan uppnås med en viss metod.  Att någon annan metod kan fungera, ägnar personen inte en tanke åt.

Notera att folk som gör sådana fel, själva tror att dom gör rätt.  När det gäller logiska felslut, är personen för hemmablind, för att se sina egna fel.  Eller också har någon aldrig lärt sej, att sådant tänkande leder fel.  Annars är det stereotyper, som antas stämma i varje enskilt fall.  Men det behöver inte alls vara så.

 

Uppladdad den 12:e april 2023.