Det här handlar inte om, att jag förespråkar migration.  I stället handlar det om migration, som förklaring till jordbrukets spridning.  Historiskt har den idén, varit förknippad med rasism.  En tidigare existerande befolkning, antogs inte vara kapabla, att själva bli böner.  Fast det finns en annan förklaring, som inte kräver sådana fördomar.  Jag tänker förklara den, utifrån jordbrukets konsekvenser.

Jordbruket tros nu ha uppkommit, i åtta eller nio områden i världen:

1. Afrikas horn

2. Västafrika

3. Västasien

4. Nya Guinea

5. Östra Kina

6. Mesoamerika

7. Östra USA

8. Norra Anderna

Eventuellt kan det ha funnits ett nionde, som utgjordes av Amazonas.  Det beror på om det åttonde området, var bland kullarna öster om Anderna, eller i själva bergskedjan.  I det senare fallet, krävs ett separat ursprung på låglandet.  Skillnaden i klimatet, mellan högland och lågland är för stora.  Det är också anledningen att jag tror, att det fanns två ursprung i Afrika.

Hur som helst fanns det områden, där försteg till jordbruket, framstod som fördelaktiga.  Det startade en utveckling, som ledde till beroende av jordbruk.  Utvecklingen tog allt från några hundra, till upp till 2.000 år.  Det innebär att dom som deltog i den, inte kunde se konsekvenserna.  Att deras ättlingar skulle få ett sämre liv, hade dom alltså ingen aning om.

Före jordbrukets uppkomst, åt folk mängder av olika arter.  Det fanns nästan alltid gott om något, av det man åt regelbundet.  När folk blev beroende av jordbruk, blev dom också beroende, av ett fåtal arter.  Det mångdubblade risken för svält.  En tillräcklig skörd av dom, kunde helt enkelt inte förutsättas.  (Den blev bara möjligt, i och med industrialismen.)  Åtminstone i Eurasien, uppstod också nya infektioner.  Båda fick som resultat, att barnadödligheten ökade.  Å andra sidan ökade födseltalen, i ännu högre grad.  Det ledde till en folkökning, som var långsam och ryckig.

Folkökningen ledde till att ättlingarna, till världens första bönder, började sprida ut sej.  Hur tror ni att ett jägar-samlarfolk, skulle uppfatta det nya levnadssättet?  Ens nya grannar jobbar betydligt mer, än vad man själv är van vid.  Ändå löper dom mångdubbel risk för svält.  Varför skulle man vilja ta över deras livsstil?  Det var förmodligen lika sällsynt, som schweiziskan som blev kär i en loikop.  Likt henne kan man också tänka sej, att personen stack iväg med deras barn.

Det var inte alltid som bönderna, tvingade bort en tidigare befolkning.  I en del fall ingicks överenskommelser, där landet delades upp.  Men fortsatt folkökning hos bönder, gjorde det systemet ohållbart.  När jägare-samlare inte kunde försörja sej, på det land som fanns kvar åt dom, var bönderna många gånger fler.  På så sätt har ättlingarna, till världens första bönder dominerat.  Överallt tog dom förstås inte över, av rent praktiska skäl.  Dom grödor som fanns tillgängliga, kunde inte växa överallt.  Klimatet kunde vara för kallt, eller för torrt för grödorna.  Skillnaden mellan sommar- och vinterregnklimat, utgjorde också en barriär.  En del grödor kan man få att växa, i båda typerna av klimat.  Fast man kan inte förutsätta, att det gäller alla växter.

 

Uppladdad den 24:e mars 2023.