Jag uppfattar snacket om ”människoraser”, som att dom troddes ha skarpa gränser.  Inom ”raserna” antas det, att folk är genetiskt homogena.  Nu kan det ha influerats, av tvetydigheten i ordet ”ras”.  Men jag har sett hur eugenister uttryckte sej, fram till Andra Världskrigets slut.  Dom omtalade etniska grupper, som om dom vore biologiskt anpassade, till att utöva en viss kultur.  Att få barn med andra etniska grupper, troddes vara skadligt för samhället.  Det troddes göra barnen sjukliga, och allmänt missanpassade.  Personerna som användes som bevis, hade växt upp under förfärliga förhållanden.  Sådana förhållanden övervägdes inte, av tidens eugenister.

Homogena och skarpt avskilda raser, har visat sej inte existera.  Mänskligheten uppvisar i stället klinal variation.  Det innebär att olika folkgrupper, gradvis övergår i varandra.  Några tänka ”rena människoraser”, har heller aldrig funnits.  Får folk chansen att var ensamma med varandra, så kommer olika grupper att få barn.  Även om dom praktiserar endogami, kommer grupper att få barn med varandra, bara för att dom kan.  Det är överraskade hur lite det behövs, för att genetiskt blanda etniska grupper.  Två etiska grupper behöver bara få barn, en gång per generation.  Då blir dom genetiskt liknande, på några hundra år.

En viss tendens att få barn med andra grupper, måste ha varit en evolutionär fördel.  Från början levde människor i grupper, på några dussin eller hundratal personer.  Ofta var grupperna så små, att dom i längden riskerade inavel, om dom inte fick barn med andra grupper.  Dessutom fanns det ett behov, av inre genetisk variation.  Annars kunde hela gruppen slås ut, av en enda smittsam sjukdom.  Det insåg inte eugenistera.

Rasism framstår inte heller som vettig, i ljuset av evolutionsteorin.  I vilken livsmiljö är det en fördel, att vara korkad, naiv eller barbarisk?  Vad skulle göra en viss grupp av ljushyade, mindre intelligent än en annan sådan grupp?  Upptäckten av Flynneffekten visar, att det senare inte är konstant.  Jag tror genomsnittliga skillnader, snarare handlar möjlighet, att lära sej användbara saker.  Särskilt som östasiater har gått om vita, som folkgruppen med högst genomsnitt.

Det hjälper inte att rasistiska stereotyper, appliceras på folk av blandat ursprung.  I Nordamerika klumpas alla människor, med märkbart sentida afrikansk härstamning ihop, med dom av överväldigande sådan.  Båda grupperna omtalas, som om dom hade samma egenskaper.  Jag tror i stället att dom grupperna, har hamnat i en ond cirkel av fördomar.  Resultatet av fördomarna ses som bevis, för att samma fördomar stämmer.  Samma sak gäller zigenarna, som är det närmaste vi har i Europa.  Skillnaden är att dom kom hit på eget bevåg.  Därför uppstod felaktiga idéer, om var zigenarna kom från.  Först i slutet av 1700-talet, upptäcktes deras sydasiatiska ursprung.  Deras språk identifierades då, som närmast släkt med hindi och urdu.

Mestiser omtalas också, som om alla var dåliga människor.  Jag tror det i stället handlar om, vilket samhälle dom lever i.  Dom flesta mestiser lever, i Central- och Sydamerika.  Många av dom här länderna, har stora inkomstskillnader.  Det finns också en stor överlappning, med en dåligt fungerande statsmakt.  Kombination gör att länderna plågas, av organiserad brottslighet.  Sedan har det misstolkats som, att majoriteten av människorna där, skulle vara naturligt brottsbenägna.  Inget i närheten av det, skulle fungera i verkligheten.  Om för många utnyttjar och förstör för andra, går ekonomin helt enkelt inte ihop.

 

Uppladdad den 27:e september 2023.