Det är problematiskt att tro, att fysisk styrka var avgörande, för mänsklig överlevnad.  Om det ursprungliga tillståndet krävde det, hur kunde vi efterträda neandertalarna?  Dom hade påtagligt större muskler än vi.  Det förklarar inte heller en, av våra sekundära könskaraktärer.  Män har i genomsnitt mer muskler, på överkroppen än kvinnor.  Om fysisk styrka var så viktig, borde det inte ha varit samma?  Det finns trots allt, ungefär lika många kvinnor som män.

Jag tror därför inte att fysisk styrka, var så viktig i alla sammanhang.  Vi kan ofta kompensera, genom att använda våra hjärnor.  Dels genom att tillverka verktyg, och dels genom att samarbeta.  Medan verktygsmakande är uppenbart, blir samarbete ofta bortglömt.  Kanske är det den gamla myten, att människor ursprungligen levt ensamma, eller i enskilda kärnfamiljer?  Folk har faktiskt aldrig levt så.  Vi har alltid haft vänner, liksom ytterligare släktingar.  Att samarbeta med dom, var nyckeln till överlevnad.

Så hur såg det samarbetet ut?  I vissa fall har det varit frågan, om tätt samarbete.  Annars har det handlat om, att man ömsesidigt utbytt varor och tjänster.  Sådana samarbeten kräver, att man har en någorlunda vettig bild, av vad andra kan och vill.  Därför tror jag att människor är gjorda för, att kunna lära känna varandra.  Förutsatt att vi får en chans, förstås.

Det sociala livet kan också förklara, varför vi har medveten reflektion.  Det har funnits många situationer, där att automatiskt likställa ”en” med ”alla”, helt enkelt inte fungerar.  (Det är bara ett exempel, på dysfunktionellt automatiskt tänkande.)  Så vår förmåga till medveten reflektion, utvecklades för att undvika sådant.

Det är viktigt att förstå, att någon allmän auktoritet inte fanns.  Vilken auktoritet man hade, berodde enbart på kompetens på området.  Tänk er han som dödade en elefant, för flera år sedan, och fortfarande skryter om det.  Säg att han försökt petimätra, hur andra tillagar rotsaker.  Då skulle folk bara skratta åt honom.

Notera att människor ursprungligen levde, i grupper på upp till tusen personer.  Sådana grupper har inget behov, av formellt politiskt ledarskap.  Gemensamma bekanta kunde göra tillräckligt, för att förhindra ”allas krig mot alla”.  Å andra sidan fanns det inga resurser, att försörja vissa personer, som bara gjorde en sak.  Av den anledningen tror jag inte, att man kan tala om ”världens äldsta yrke”.  (Att det skulle vara prostitution, är Rudyard Kiplings idé.)  I stället tror jag att det var flera yrken, som uppstod ungefär samtidigt.  Dom inkluderar politiker, domare och präst.  Sådant som slaveri, ammor och prostitution, tror jag har uppstått något senare.

Att sådana maktpositioner inte fanns, avfärdar också vissa beteenden.  Att stämpla andra samhällsmedlemmar som onda, och kräva deras underkastelse, skulle vara rent självdestruktivt.  Samma sak att hota att mörda och våldta, för att man får höra något man inte vill.  Sådant är inte ”dominansinstinkt”, eftersom så sådan dominans inte fanns.  I stället är dom dåliga vanor, som uppstått ur maktmissbruk.  Några okontrollerade maktpositioner, fanns helt enkelt inte från början.  Det gör oss oförmögna att hantera dom.

Ett annat resultat av små grupper, är att man inte kan döda varandra för ofta.  En grupp människor som gjorde det, skulle inte kunna upprätthålla sitt antal.  Om man spred ut det på en mänsklig livstid, var risken att dödas väldigt hög.  Men det betyder inte att mellanmänskligt våld, på något sätt var del av vardagen.  Det var åratal mellan morden, och årtionden mellan krigen.  Dessutom var krigen kortsiktiga, för att få en omedelbar fördel.  Att anfalla andra grupper ”för den egnas skull”, utan att veta hur konflikten uppstått, var totalt främmande för dom.

Inte heller fungerade det, att ha för många ”fuskare”.  Det vill säga personer, som inte bidrog med något.  Alltså inte ens kunskap, som äldre gör i sådana samhällen.  Vuxna ”fuskare” använder resurser, som skulle kunna försörja barn.  Det är därför som psykopater, är så pass sällsynta. Förekomsten uppskattas till 1 – 3 procent.  Skillnaden beror på att olika forskare, använder olika definitioner.  Dessutom är det svårt att skilja, på dom som inte kan bry sej, som dom som vanemässigt inte gör det.  Det senare tror jag orsakas mest, av dåliga miljöförhållanden.

 

Uppladdad den 16:e februari 2023.