”Den expanderande cirkeln” är ett begrepp, som myntats av Peter Singer.  Det handlar om att folk kommit att bry sej, om fler och fler genom historien.  Vi har brytt oss om vår egen klan, sedan förhistorisk tid.  Sedan har det utvidgats, till att även gälla stammen, landet och folkgruppen.  Slutligen kommer man till den punkt, där man bryr sej om hela mänskligheten.  En del bryr sej till och med om djur, i större eller mindre grad.

Vad ska man då kalla folk som bara bryr sej, om sin egen klan eller stam?  Jag skulle uttrycka det som, att dom har en ”oexpanderad cirkel”.  Lever dom som en del av ett statsamhälle, kan beteendet mot andra klaner och stammar, misstas för tecken på psykopati.  Men dom personerna är inte oförmögna, att bry sej om andra människor.  I stället är deras medkänsla begränsad, till en snävt definierad grupp.  Ingen utanför den gruppen, anses värdig att bry sej om.

 

Uppladdad den 26:e april 2023.