Det finns så många amerikaner, som saknar grundläggande kunskaper, utan att ha en aning om det.  Naturligtvis är det inte alla amerikaner, som beter sej på det viset.  Men tillräckligt många är det, för att ställa till problem för resten.

Till exempel kan dom tro på myten, om den omnikompetenta individen.  Man tror sej rätt kunna bedöma allt, som man kommer i kontakt med.  Det skulle inte vara så stort problem, om det inte så ofta sammanföll, med förnekande av andras kompetens.  Man förnekar att det finns personer, som är mer kompetenta än man själv.  Det leder till en fientlig inställning, till dom verkligt kompetenta.

Jag tänker skriva på den här bloggen, om en rad olika ämnen.  Det har mest att göra med missuppfattningar, deras ursprung och brister.  Men jag anser mej inte vara expert, på något av ämnena.  Det är en sak att memorera, vad andra har kommit fram till, och reflektera över det.  Det är en annan sak, att kunna ta reda på saker från början.  Det senare gör jag inget som helst anspråk på.

En hel del missuppfattningar, kommer av bristande utbildning. Det är väldigt många amerikaner, aldrig lärt sej om psykologi.  Många skräms också av tanken på, att folk inte har kontroll.  Lägg till att man aldrig reflekterat, över andras motivationer.  Resultatet är dom mest absurda föreställningar, om vad andra kan och vill.  Ofta går dom ut på, att andra skulle ha valt saker, som inte är ett val för någon.

På samma sätt har många aldrig lärt sej, om sitt eget samhälle, annat än i idealiserad form.  Ett ideal som inget samhälle, någonsin har levt upp till.  Dels får man folk som inte fattar, vad det är andra klagar på.  Dels missuppfattar utsatta människor, vad det är dom utsätts för.  Dom senare försöker förstå sin utsatthet, utifrån avlägsna rykten.  Säg att man inte tänker på, hur man kan veta något.  I så fall kan man missta rykten, och andras spekulationer för fakta.

Tyvärr tycks dom senares felanalys, ha tagits över av vissa svenskar.  Jag menar dom som tar för givet, att alla medlemmar av en viss grupp, är på ett visst sätt.  För mej faller det på sin egen orimlighet.  Det finns helt enkelt ingen mekanism, för att göra folk så mentalt lika.  Så jag försöker undvika argument, som förutsätter det.

 

Uppladdad den 20:e januari 2023.