Det ursprungliga mänskliga samhällets krav
2023-02-16 16:40 Det är problematiskt att tro, att fysisk styrka var avgörande, för mänsklig överlevnad.  Om det ursprungliga tillståndet krävde det, hur kunde vi efterträda neandertalarna?  Dom hade påtagligt större ...
Den mänskliga naturen förändras för långsamt
2023-02-14 14:06 Vad man behöver veta om mänsklig evolution, är hur lång generationstid vi har.  Genforskare räknar 25 år, som en mänsklig generation.  Det är den genomsnittliga åldersskillnaden, mellan föräldrar och ...
Myten om vår onda natur
2023-01-31 14:01 Å ena sidan finns det många i Sverige, som tror att naturen i sej god.  Å andra sidan är det många, som fortfarande har en negative syn, på den människliga naturen.  Om naturen i allmänhet är god, var...
Om social inkompetens
2023-01-26 13:08 En alltför stor del av mänskligheten, håller sej grava missuppfattningar, om vad andra kan och vill.  Det är en sak att leva i ett samhälle, där man inte kan lära känna andra.  Det är en annan sak att...
Att växa upp som en del, av ett modernt, västerländskt samhälle
2023-01-24 14:21 Föräldrarna betyder förstås känslomässigt mycket, förutsatt att dom tagit hand om en.  Men jag växte inte upp, med dem och min två år yngre bror, som enda referenspunkter.  Det fanns så många andra ja...