Har inte det här djurets existens motbevisats?

Just det här djuret verkar vara baserat, på ett felidentifierat fossil.  Det är i så fall osäkert, om så stora cynodonter fanns.  Men djurgruppen fanns definitivt.

Den här undersidan ändrades senast den 1:a mars 2023.