Sajensfiktjen

Science Fiction

Blandade saker som alla är tänkta, att äga rum längre fram i tiden, än när dom gjordes.
Mixed things all intended to take place later in time than when they were made.

Den Bonapartiska klonen - ett slags fiktiv biografi jag skrev, i slutet av 2010.
The Bonapartic clone 
- a kind of fictitious biography I wrote at the end of 2010.

Chakat - en blyertsteckning av en varelse, som Bernard Dove hittat på.
(A pencil sketch of a being made up by Bernard Dove.)

Fritt Fall - utdrag ur en webserie, skapad av Mark Stanley.
Freefall - excepts from a webcomic created by Mark Stanley.

 Freefall 71 – 73. / Fritt Fall 71  73.
 Fritt Fall 206 med svensk översättning. / Freefall 206 with Swedish translation. 
 Fritt Fall 433 – 435 utan text. / Freefall 433 – 435 without text. 
 Freefall 1143 – 1146. / Fritt Fall 1143 – 1146.
 Florence och Nickel. / Florence and Nickel. 
 Freefall 1400. / Fritt Fall 1400. 

Senast ändrad den 14:e juni 2017.
Last changed the 14th of June 2017.

Hem (Home)

News