Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Fritt Fall 433 - 435 utan text. / Freefall 433 - 435 without text.

© Mark Stanley & Lena Synnerholm.

Helix (roboten) och Sam (den andra personen) pratar om att gå på bio, samtidigt som Sam äter frukost.  Det jag tycker är lustigt, är vad Sam äter till frukost.  Helix kallar den i sista rutan, för ”binär frukostgegga” (“binary breakfast goo” på engelska).  I det här sammanhanget, betyder ”binär” att den är blandad, av två olika ingredienser.

Helix (the robot) and Sam (the other person) talks about going to a cinema while Sam eats his breakfast.  What I find funny is what Sam eats for breakfast.  In the last panel Helix calls it “binary breakfast goo”.  In this context “binary” means that it is mixed from two ingredients.

Senast ändrad den 30:e oktober 2019.

Last changed the 30th of October 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.