Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Sex Stammar / Six Tribes

© Lena Synnerholm.

Symbolen för en av Federationen Altheas medlemsstater, med ursprung på Fo’ur.  Den var ursprungligen ett förbund, mellan dom sex största thrakindestammarna, på Fo’urs norra halvklot.  Fortfarande har staten stora likheter, med det ursprungliga stamrådet.  Det närmaste man har en huvudstad, är en byggnad i en av månens städer.  Där sammanträder dom personer, som fattar statliga beslut.
Alla Sex Stammars egna områden, finns på andra planeter och månar.  På ursprungsvärlden delar nationen land, med sju andra nationer.  Thrakinder som föds i det området, får därför dubbelt medborgarskap.  Sex Stammar reglerar där bara saker, mellan som egna medborgarna.  Allt annat regleras av den nation, som Sex Stammar delar landet med.

The symbol for one of the Federation of Althea’s member states tracing its origin to Fo’ur.  It was originally a union between the six largest thrakinde tribes in Fo’ur’s northern hemisphere.  This state still have much in common with the original tribal council.  The closest they have to a capital is a building in one of the moon’s cities.  There people confer to make governmental decisions.
All areas exclusive to Six Tribes are found on other planets and moons.  On the original homeworld this nation shares land with seven other nations.  Thrakindes born within this area gets double citizenship for this reason.  There Six Tribes only regulate things taking place between their own citizens.  Everything else is regulated by the nation Six Tribes shares the land with.

© Kister Sundelin och Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 25:e oktober 2019.

© Krister Sundelin and Lena Synnerholm.
Last changed the 25th of October 2019.