Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Pejora

© Lena Synnerholm.

Det här är en av Federationen Altheas medlemsstater, som har sin huvudstad på Fo'ur. Den har sitt ursprung i en utbrytargrupp, ur det förbund av stadsstater, som senare gav upphov till Lamark.  Det lokala majoritetsspråket, härstammar från engelska. Men det har också kraftigt influerats, av holländska och japanska.

This is one of the Federation of Althea's member states having its capital on Fo'ur. It traces its origin to a splinter group of the league of city states which later gave rise to Lamark.  The local majority language descends from English. But it has also been heavily influenced by Dutch and Japanese.

© Kister Sundelin och Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 17:e juli 2019.

© Krister Sundelin and Lena Synnerholm.
Last changed the 17th of July 2019.