Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Ohuny

Ohuny [ɔhʊnj] är en av Gårdinns nationer. Det lokala språket härstammar från svenska. Kulturellt är befolkningen väldigt lika svenskar, fast dom är mer jämställda. Dom fördomar som fortfarande finns, gäller nästan enbart andra arter än människan.

Ohuny [ɔhʊnj] is of one of Gårdinn's nations. The local language descends from Swedish. Culturally, the population is very similar to Swedes, however, they are more egalitarian. The prejudices still existing are almost entirely about species other than humanity.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 17:e juli 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 17th of July 2019.