Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Necheriifoo

Necheriifoo [nəɕərɪfu] är en, av dom självständiga staterna på Gårdinn. Det är den som är markerad “7”, på den tredje världskartan. Befolkningen härstammar från fransmän, och är fortfarande kulturellt ganska lika sådana.

Necheriifoo [nəɕərɪfu] is one of the independent states on Gårdinn. It is the one marked “7” on the third world map. The population descends from French and is culturally still rather similar to such.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 11:e mars 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 11th of Mars 2019.