Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Naurism

Det här är en polyteistisk religion, som uppstått på Altherna. Gudarna i den anses goda, onda eller i vissa fall neutrala. Dom flesta av religionens anhängare, är överens om, vilka gudar som är vilket. Det finns också en allmän överenskommelse, om gudarnas förmågor och begränsningar. (Allmakt finns alltså inte.) Dessutom lär religionen, att även gudar har kropp och själ. Om deras kroppar förstörs, förlorar dom det mest av sin makt.
Naurismen är kopplad till en magitradition, som heter Eserlyst Serp. Den omfattar fem magiska förmågorVatten (tankeläsning), Jord (extrasensorisk perception), Trä (sändande telepati), Metall (telekinesi) och Eld (astralprojektion). Dom här fem förmågorna, symboliseras av dom fem uddarna, i religionens symbol.

This is a polytheistic religion which arisen on on Altherna. The gods of it are considered good, evil or in some cases neutral. Most adherents agree on which gods are which. There are also a general agreement on gods' abilities and limitations. (Omnipotence as such does not exist.) Furthermore, this religion teaches that gods also have bodies and souls. If their bodies are destroyed they lost most of their power.
Naurism is connected to a magical tradition named Eserlyst Serp. It covers five magical abilitiesWater (mind reading), Earth (extrasensory perception), Wood (sending telepathy), Metal (telekinesis) and Fire (astral projection). These five abilities are symbolised by the five points of the religion's symbol.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 23:e oktober 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 23rd of October 2019.