Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Nån Rösax / Naan Roesax

Nån Rösax [nɔn rɶsaks] en av nationerna, som finns på Gårdinn.  Befolkningen härstammar i huvudsak från svenskar. Den är planetens enda nation, som har fullt medlemskap, i Federationen Althea. Det gäller dessutom bara landområdena, på kontinenten Nåjje. Resten av planetens befolkning, lever bara under Federationen Altheas beskydd.

Naan Roesax [nɔn rɶsaks] one of the nations found on Gaardinn. Its population largely descends from Swedes.  This is the planet's only nation with full membership in the Federation of Althea. Furthermore, this only applies to the lands on the continent of Nåjje. The rest of the planet's population only live under the protection of the Federation of Althea.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 23:e oktober 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 23rd of October 2019.