Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Moga

Skriftsystem som används, för att skriva obokyta.  Det består av 98 stavelsetecken, som läses uppifrån och ner, i kolumner från vänster till höger.  Deras uttal är:

Writing system used for writing Obokytan.  It consists of 98 syllabograms which are read from the top downwards, in columns from left to right.  Their pronunciations are:

[ø]/[œ], [æ]/[ε], [ɒ]/[a], [o]/[ɔ], [u]/[ʊ], [ʉ]/[ө], [y]/[γ].
[hæ]/[h]/[hε], [hɒ]/[h]/[ha], [ho]/[h]/[hɔ], [hʊ]/[h]/[hu], [hʉ]/[h]/[hө].
[dæ]/[d]/[dε], [dɒ]/[d]/[da], [do]/[d]/[dɔ], [dʊ]/[d]/[du], [dy]/[d]/[dγ].
[tø]/[t]/[tœ], [tæ]/[t]/[tε], [tʊ]/[t]/[tu], [tʉ]/[t]/[tө], [ty]/[t]/[tγ].
[kæ]/[k]/[kε], [kɒ]/[k]/[ka], [ko]/[k]/[kɔ], [kʉ]/[k]/[kө], [ky]/[k]/[kγ].
[gø]/[g]/[gœ], [gæ]/[g]/[gε], [gɒ]/[g]/[ga], [gʉ]/[g]/[gө], [gy]/[g]/[gγ].
[jø]/[j]/[jœ], [jæ]/[j]/[jε], [jo]/[j]/[jɔ], [jy]/[j]/[jγ].
[ɧæ]/[ɧ]/[ɧε], [ɧɒ]/[ɧ]/[ɧa], [ɧo]/[ɧ]/[ɧɔ], [ɧʊ]/[ɧ]/[ɧu], [ɧy]/[ɧ]/[ɧγ].
[ɕø]/[ɕ]/[ɕœ], [ɕæ]/[ɕ]/[ɕε], [ɕo]/[ɕ]/[ɕɔ], [ɕʉ]/[ɕ]/[ɕө], [ɕy]/[ɕ]/[ɕγ].
[sø]/[s]/[sœ], [sæ]/[s]/[sε], [sɒ]/[s]/[sa], [sʊ]/[s]/[su], [sʉ]/[s]/[sө].
[θø]/[θ]/[θœ], [θæ]/[θ]/[θε], [θɒ]/[θ]/[θa], [θo]/[θ]/[θɔ], [θʊ]/[θ]/[θu], [θʉ]/[θ]/[θө].
[fø]/[f]/[fœ], [fæ]/[f]/[fε], [fɒ]/[f]/[fa], [fʊ]/[f]/[fu], [fʉ]/[f]/[fө].
[vø]/[v]/[vœ], [væ]/[v]/[vε], [vo]/[v]/[vɔ], [vʊ]/[v]/[vu], [vʉ]/[v]/[vө].
[bø]/[b]/[bœ], [bæ]/[b]/[bε], [bɒ]/[b]/[ba], [bo]/[b]/[bɔ], [bʉ]/[b]/[bө].
[pø]/[p]/[pœ], [pæ]/[p]/[pε], [pɒ]/[p]/[pa], [pʊ]/[p]/[pu], [pʉ]/[p]/[pө], [py]/[p]/[pγ].
[rø]/[r]/[rœ], [ræ]/[r]/[rε], [rɒ]/[r]/[ra], [rʉ]/[r]/[rө], [ry]/[r]/[rγ].
[lø]/[l]/[lœ], [lɒ]/[l]/[la], [lo]/[l]/[lɔ], [lʉ]/[l]/[lө], [ly]/[l]/[lγ].
[nø]/[n]/[nœ], [no]/[n]/[nɔ], [nʊ]/[n]/[nu], [nʉ]/[n]/[nө], [ny]/[n]/[nγ].
[mø]/[m]/[mœ], [mæ]/[m]/[mε], [mα]/[m]/[mɒ], [mʊ]/[m]/[mu], [my]/[m]/[mγ].

Ett extra streck till vänster om tecknet, innebär det första uttalet.  Ett extra streck till höger, innebär i stället det sista.  Saknas streck innebär det, det mittersta alternativet.  För tecknen i första kolumnen, är extra streck obligatoriskt, när dom används i löpande text.  Hur strecken i praktiken ser ut, visas på bilden nedan.  Det står helt enkelt ”moga” (uttalas [muga]), stavat på det överlägset vanligaste sättet.

An extra line to the left of the sign means the first pronunciation.  An extra line to the right instead means the last.  Lack of an extra line means the middle alternative.  For the signs of the first column an extra line is mandatory when used in body text.  How the lines look in practice is shown in the image below.  It simply reads “moga” (pronounced [muga]) spelled in the by far most common way.© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 17:e juli 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 17th of July 2019.