Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Lamark

© Lena Synnerholm

Symbolen för en av Federationens medlemsstater, som har sin huvudstad på Fo'ur. Formellt är den en demokrati, som uppfyller alla Federationens krav. I praktiken har koncerner så pass stor makt, är den mer av en plutokrati. Lamarkiska härstammar från engelska, men är kraftigt influerat, av japanska och tyska.

The symbol of one of the Federation of Althea's member states which has its capital on Fo'ur. Formally it is a democracy meeting all the demands of the Federation. In practice concerns has so much power it is more of a plutocracy. Lamarkian descends from English but has been heavily influenced by Japanese and German.

© Krister Sundelin och Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 21:a oktober 2019.

© Krister Sundelin and Lena Synnerholm.
Last changed the 21st of October 2019.