Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Khenoke

© Lena Synnerholm

Det här är symbolen för en, av Federationen Altheas medlemsstater.  Den har sitt ursprung, på Fo'urs största landmassa.  Språket härstammar från engelska, men har kraftigt influerats av eskimåspråk.  Eskimåer har också bidragit mer, till det här folkets genpool, än vad britter har.  Det gäller även för thailändare.

This is the symbol of one of the Federation of Althea's member states.  It traces its origin to Fo'ur's largest landmass.  The language descends from English but has been heavily influenced by Eskimo languages.  Eskimos has also contributed more to this people’s gene pool than Britons.  This holds true for Thai as well.

© Krister Sundelin och Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 21:a oktober 2019.

© Krister Sundelin and Lena Synnerholm.
Last changed the 21st of October 2019.