Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Fojjobba

Fojjobba [fↄjↄba] en av dom självständiga staterna på Gårdinn. Den som markeras med siffran 3, på den sista av tre kartor. Fojjobiska härstammar från svenska. Det är ömsesidigt begripligt, med det största språket i Nån Rösax.

Fojjobba [fↄjↄba] is one of the independent states of Gaardinn. It is marked with the number 3 on the last out of three maps. Fojjobbic descends from Swedish. It is mutually understandable to the largest language of Naan Roesax.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 21:a oktober 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 21st of October 2019.