Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Therizinosaurus

© BBC

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i Centralasien i slutet av krita.  På samma sätt som nutidens panda, var den ett växtätande djur, som härstammade från ett rovdjur.  Det är därför den tros ha liknat en rovdinosaurie, trots att den var växtätare.

A gigantic herbivorous dinosaur which lived in Central Asia at the end of the Cretaceous.  Like the present-day panda it was an herbivore which descended from a carnivore.  This why it is thought to have resembled a carnivorous dinosaur despite being an herbivore.

Senast ändrad den 3:e juni 2019.

Last changed the 3rd of June 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.