Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Postosuchus

© BBC

Ett stort rovdjur som levde i Nordamerika, mot slutet av trias.  Den tillhörde gruppen karmosinkrokodiler (Rauisuchidae), som var släktingar till krokodilerna, med betydligt högre ämnesomsättning.  Jag vet inte om deras ämnesomsättning nådde upp, till nutida varmblodiga djurs nivå.  Om inte borde dom kallas ”ljummenblodiga”.

A large carnivore which lived in North America towards the end of the Triassic.  It belonged to the group of rauisuchids (Rauisuchidae) which were relatives of the crocodiles but with considerably higher metabolism.  I don’t know if their metabolism was a high as those of present-day warm-blooded animals.  If not they should be called “cool-blooded”.

Senast ändrad den 3:e juni 2019.

Last changed the 3rd of June 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.