Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Placerias

© BBC

En stor växtätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias.  Som protodäggdjur hade det en ämnesomsättning, någonstans mellan däggdjurs och kräldjurs.  Det förökade sej sannolikt på samma sätt, som dom flesta kräldjur.  Däremot vet man inte i vilken grad, som djuret var pälsklätt.  Jag är inte säker på, om det behövde isolering.

A large herbivore which lived in North America towards the end of the Triassic.  As a proto-mammal it had a metabolism somewhere in between those of mammals and reptiles.  It probably reproduced in the same way as  most reptiles.  In contrast it is not know to what extent the animal was fur-covered.  I am not sure if it needed isolation.

Senast ändrad den 3:e juni 2019.

Last changed the 3rd of June 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.