Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Paraceratherium

© BBC

En jättestor växtätare, som levde på savanner i Eurasien, under oligocen.  Med en vikt på 15 – 20 ton, var den det största landdäggdjuret någonsin.  Den närmaste nu levande släktingen, är sannolikt noshörningen.  Till skillnad från den, åt det här djuret huvudsakligen blad.  Jag skulle tro att den dog ut, när träden det betade från törstade ihjäl.

A gigantic herbivore which lived on the savannahs of Eurasia during the Oligocene.  With a weight of 15 – 20 metric tons (13½ – 18 short tons or 15 – 20 long tons) it was the largest land mammal ever.  Its closest living relative is probably the rhino.  In contrast with it, this animal ate mostly leaves.  I think it died out when the trees it browsed from thirsted to death.

Senast ändrad den 3:e juni 2019.

Last changed the 3rd of June 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.