Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Leallynasaura

© BBC

En liten, växtätande dinosaurie, som levde i mitten av krita.  Den levde i tempererade skogar, i sydöstra Australien, och angränsande delar av Antarktis.  Jag gillar verkligen bilden, men rekonstruktionen är föråldrad. I verkligheten såg den sannolikt ut så här:

A small, herbivorous dinosaur which lived during the middle of the Cretaceous.  It lived in temperate forests in south-eastern Australia and adjacent parts of Antarctica.  I really like this picture but the reconstruction is outdated. In reality, it probably looked like this:

© James William Kirby

Bilden ovan visar sommar- och vinterdräkt.  Jag vet att det ser ut, som att djuret hade päls.  Fast "pälshåren" var ihåliga, och växte på samma sätt som fjärdrar.

The image above shows summer and winter plumage.  I know it looks like this animal had fur.  However, the "hairs" were hollow and grew in the same way as feathers.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texterna har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

These texts has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.