Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Embolotherium andrewsi

© BBC

Ett stort, växtätande däggdjur, som levde på Eurasiens savanner under eocen.  Notera att bara hannarna hade det långa ”noshorn”, som visas på bilden.  Honorna hade bara ett mycket kort horn.  Båda användes sannolikt, för att förstärka ljud.  Djurfamiljen (Brontotheriidae) finns inte kvar idag.  Deras närmaste levande släktingar är hästdjur.

A large, herbivorous mammal which lived on the Eurasian savannahs during the Eocene.  Please note that only males had the long horn on their noses shown in the image.  The females had only a very short horn.  Both were probably used to amplify sounds.  This animal’s family (Brontotheriidae) don’t exist today.  But its closest living realtives are horses.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.