Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Doedicurus

© BBC

Ett stort, växtätande däggdjur, som levt på Sydamerikas savanner under kvartär.  Det kraftigt bepansrade djuret, var närmast släkt med dagens bältor.  Efter människans ankomst dog det ut, sannolikt till följd av jakt.

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America during the Quaternary.  This heavily armed animal was most closely related to today’s armadillos.  After the arrival of humans it died out most likely due to hunting.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.