Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Dinofelis barlowi

© BBC

Ett stort rovdjur, som levde under pliocen och början av kvartär.  Den fanns i både Afrika, Eurasien och Nordamerika.   Namnet betyder ”skräckkatt”, och det förtjänade den verkligen.  Det åt nämligen våra förfäder, tills dom blev för bra på att försvara sej.  Samtidigt började förmänniskorna konkurrera med dom, om alternativa bytesdjur.  Så småningom dog arten ut, som resultat av det.

A large carnivore which lived during the Pliocene and early Quaternary.  It could be found in Africa and Eurasia as well as North America.  Its name means “terrible cat” and it really deserved it.  The fact is, it eat our ancestors until these become too good at defending themselves.  At the same time the pre-humans started to compete with them about alternative prey.  Eventually, this species died out as a result of that.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.