Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Cynodontia

© BBC

Representant för en grupp protodäggdjur, det vill säga övergångsformer, mellan kräldjur och däggdjur.  Dom hade en ämnesomsättning, som lång någonstans mittemellan.  Djuren förökade sej, genom att lägga ägg.  Däremot hade dom sannolikt päls, och gav mjölk till sina ungar.  Just det här var en medelstor köttätare, som levde i Nordamerika mot slutet av trias Närmast motsvarade det en prärievarg eller schakal.

Representative of a group of proto-mammals, that is, intermediates between reptiles and mammals.  They had a metabolism somewhere in-between.  These animals reproduced by laying eggs.  In contrast, they probably had fur and suckled its cubs.  This particular one was a medium-sized carnivore living in North America towards the end of the Triassic.  It was most closely comparable to a coyote or jackal.

Senast ändrad den 27:e maj 2019.

Last changed the 27th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.