Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Cynodictis

© BBC

Ett stort rovdjur på Eurasiens savanner, under eocen och oligocen.  Det är osäkert, om det var hälgångare eller tågångare.  Djuret tillhörde familjen björnhundar (Amphicyonidae), som var släkt med både hunddjur och björnar.  Familjen finns inte kvar, men jag vet inte varför.

A large carnivore which lived on the savannahs of Eurasia during the Eocene and Oligocene.  It is uncertain if it was platigrade or digitigrade.  This animal belonged to the bear-dog family (Amphicyonidae) which was related to both canines and bears.  The family does not exist today but I don’t know why.

Senast ändrad den 27:e maj 2019.

Last changed the 27th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.