Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Napoleone Buonapartes död. / The death of Napoleone Buonaparte.

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Utskriftvänligt format.
La morte di Napoleone en svedese.pdf (123.17KB)
Utskriftvänligt format.
La morte di Napoleone en svedese.pdf (123.17KB)


Printer-friendly formate.
La morte di Napoleone en inglese.pdf (122.44KB)
Printer-friendly formate.
La morte di Napoleone en inglese.pdf (122.44KB)


Napoléon Bertrand håller för ögonen med ena handen.
Henri Gratien Bertrand sitter på en stol.
Francesco Antommarchi står vid sängens huvudände.
Arthur Bertrand tittar fram bakom sängen.
Louis Joseph Marchand har stora, mörka polisonger.
Étienne ”Ali” Saint-Denis torkar tårarna med en tygbit.
Jacques Chandelier sitter på knä bakom sängen.
Hortense Bertrand har huvudet i Fanny Bertrands knä.
Fanny Bertrand sitter på en stol.
Jean Baptiste Pierron står till höger om Achille Thomas Archambault.
Jean Abram Noverraz sitter på knä och gråter.
Achille Thomas Archambault torkar tårarna med handen.
Charles Tristan de Montholon gestikulerar mot den döende mannen.
Archibald Arnott har stora, ljusa polisonger.

Napoléon Bertrand holds one hand over his eyes.
Henri Gratien Bertrand sits on a chair.
Francesco Antommarchi stands at the bed's head end.
Arthur Bertrand peeps out behind the bed.
Louis Joseph Marchand has large, dark side-buns.
Étienne ”Ali”
Saint-Denis
wipes his tears with a piece of cloth.
Jacques Chandelier sits on his knees behind the bed.
Hortense Bertrand has her head on Fanny Bertrand's lap.
Fanny Bertrand sits on a chair.
Jean Baptiste Pierron stands to the right of Achille Thomas Archambault.
Jean Abram Noverraz sits on his knees and cries.
Achille Thomas Archambault wipes his tears with his hand.
Charles Tristan de Montholon gesticulates towards the dying man.
Archibald Arnott has large, light side-buns.
William Crokat wears a red coat.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.