Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Maria Paolina Buonaparte

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Maria Paolina Buonaparte (1780 – 1825) var en korsikanska, som också är känd som Pauline Bonaparte.  Hon tycks aldrig ha haft ett riktigt jobb.  Hennes storebror Napoleone, gav henne titeln "furstinna av Guastalla".  Men det verkar inte som, att hon någon sin hade någon politisk makt där.  I varje fall har jag inte hittat något som tyder på, att den utgjorde någon sorts stadsstat, under Paolinas livstid.

Maria Paolina Buonaparte (1780 – 1825) was a Corsican which is also known as Pauline Bonaparte. She never seems to have had any real job.  Her older brother Napoleone gave her the title "princess of Guastalla".  But it does not appear she ever had any political power there.  At least I have not found anything indicating that it consisted some type of city-state during Paolina’s lifetime.

Senast ändrad den 18:e mars 2019.

Last changed the 18th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.