Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Maria Letizia Ramolino

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Maria Letizia Ramolino (1750 – 1836) var korsikanska. Om hon någonsin hade ett jobb, vet jag inte vad det var.  Hon blev även känd som Laetitia, vilket jag ser som en arkaisering. Samma år som hon skulle fylla 14, gifte hon sej med Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). Han var advokat och jordägare. Tillsammans hade dom tolv barn, av vilka åtta blev vuxna. Dom utgör alla personerna, som listas under namnet Buonaparte.

Maria Letizia Ramolino (1750 – 1836) was a Corsican. If she ever had a job I don’t know which one it was. She also became known as Laetitia which I see as an archaism. Earlier the same year as she turned 14 she married Carlo Maria Buonaparte (1746 – 85). He was a lawyer and landowner. Together they had twelve children out of which eight reached adulthood. They consist all of the people listed under the name Buonaparte.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.