Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Maria Annunziata Carolina Buonaparte

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Maria Annunziata Carolina Buonaparte (1782 – 1839) var en korsikansk politiker. Hon är även känd som Caroline Bonaparte, och Caroline Murat. 1808 – 15 var hon drottning av Neapel. Hon regerade då tillsammans, med sin man Joachim Napoléon Murat (1767 – 1815). Han var en fransk general, som regerade under namnet Gioacchino I. Bådas kungliga titlar, var hennes storebror Napoleones förtjänst.

Maria Annunziata Carolina Buonaparte (1782 – 1839) was a Corsican politician. She is also known as Caroline Bonaparte and Caroline Murat. In 1808 – 15 she was queen of Naples. She then ruled together with her husband Joachim Napoléon Murat (1767 – 1815). He was a French general who ruled under the name Gioacchino I. The royal titles of both were thanks to her older brother Napoleone.

Senast ändrad den 18:e mars 2019.

Last changed the 18th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.