Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Luciano Buonaparte

Det här portättet har empireförsköning. / This portrait has empire style beautification. 

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) var en korsikansk politiker. Han är också känd som Lucien Bonaparte. Tyvärr tycks han ha varit en fanatiker, om än en ovanligt smart sådan.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) was a Corsican politician. He is also known as Lucien Bonaparte. Unfortunately, he seems to have been a fanatic albeit an unusually clever one.

Senast ändrad den 10:e maj 2019.

Last changed the 10th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.