Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Louis Philippe de Capet

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) var en fransk läkare och politiker. 1830 – 48 var han kung av Frankrike. Han var också den siste, att inneha den titeln.

Louis Philippe de Capet (1773 – 1850) was a French physician and politician. 1830 – 48 he was king of France. He was also the last to hold that title.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.