Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Girolamo Buonaparte

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Girolamo Buonaparte (1784 – 1860) var en korsikansk officer och politiker. Han är även känd som Jérôme Bonaparte. 1807 – 13 var han kung av Westfalen, som inte existerade som stat särskilt länge. Det var hans storebror  Napoleones förtjänst.

Girolamo Buonaparte (1784 – 1860) was a Corsican military officer and politician. He is also known as Jérôme Bonaparte. In 1807 – 13 he was king of Westphalia which did not exist as a state for particularly long. This was thanks to his older brother Napoleone.

Senast ändrad den 18:e mars 2019.

Last changed the 18th of mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.