Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Aleksander Józef Walewski

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) var en polsk politiker. Han förnamn kan även stavas Alexandre Joseph. Det var nämligen Frankrike, som han var verksam som politiker.

Aleksander Józef Walewski (1810 – 68) was a Polish politician. His given names can also be spelled Alexandre Joseph. This is because it was in France he was working as a politician.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.