Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Sajensfiktjenfrågor och -svar

Frågor som är märkta med (eng), besvaras också på engelska.

1. Stavning

2. Chakat
2.1. Hermafroditism (eng)
2.2. Tjör 

3. Den Bonapartiska klonen
3.1. Jean-Christophe Bonaparte (eng)
3.2. Förgiftningsteorin (eng)
3.3. Gravöppning (eng)
3.4. Haplogrupp (eng)
3.5. Längder (eng)
3.6. Min pappa och hans frisyr (eng)

4. Fritt Fall
4.1. Florence Ambrose (eng)
4.2. Helix (eng)
3.3. Jean (eng)
4.4. Nickel (eng)
4.5. Sam Starfall (eng)
4.6. Winston Shudder Thurmad (eng)

Senast ändrad den 30:e oktober 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.