Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Smilodon populator

Varför har du två bilder, av det här djuret?

Därför att jag ville visa dom könskillnader, som dom avbildas med i serien.  Jag skulle ha velat göra det, med Embolotherium andrewsi också.  Men jag hade inga bra bilder till det.

Senast ändrad den 24:e maj 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.