Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Napoleone / Napoléon

På vissa ställen skriver du Napoleone, på andra Napoléon. Varför gör du så?

Napoléon uttalas [,na,pɔ’lɛ,ɔɲ], och Napoleone [,na,pɔ’lɛ,ɔnɛ]. Det är förstås uttalet, på nutida standarditalienska. Hans eget uttal låg sannolikt närmare, det nutida korsikanska Nabulione. Fast jag vet faktiskt inte, hur det ska uttalas. Dessutom kom folk överens, om hur man skulle skriva på korsikanska, huvudsakligen efter hans död. Så jag betraktar det som något anakronistiskt, att stava det så.
Jag föredrar formen Napoléon, för att den är en stavelse kortare. Formen Napoleone använder jag normalt bara ibland. Men jag försöker vara konsekvent. Därför skriver jag Napoléon, under fråga 2.18, annars skriver jag Napoleone. Det ser jag som en bra kompromiss, i det här fallet.

Senast ändrad den 15:e april 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.