Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Gravvalvet på Saint Helena

Varför byggde britterna ett gravvalv på Saint Helena? Det verkar misstänkt.

Min kvalificerade gissning är, att det var avsedd för någon annan. Men i så fall vet jag inte, vem den personen var. Om någon har en förklaring och bra belägg för den, skulle jag bli tacksam att få veta.

Senast ändrad den 17:e april 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.