Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Frågor och Svar / Questions and Answers

• Om webbsidan 
• Historia 
• Paleontologi 
• Planetäventyr 
• Rymdopera 
• Sajensfiktjen 

Senast ändrad den 26:e april 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

On the website 
• History 
• Palaeontology 
• Planetary Romance 
• Space Opera 
• Science Fiction 

Last changed the 26th of April 2019.
Commersial rights reserved by Lena Synnerholm.